دفاع نخست‌وزیر استرالیا از طرح ممنوعیت دائم ورود پناهجویان قایق‌سوار

دفاع نخست‌وزیر استرالیا از طرح ممنوعیت دائم ورود پناهجویان قایق‌سوار

مالکوم ترنبال، نخست‌وزیر استرالیا، از طرح تازه دولت خود برای ممنوعیت دائم ورود پناهجویان قایق‌سوار به خاک آن کشور دفاع کرده‌است. این طرح با انتقاد شماری از حقوقدانان و کنشگران مدنی روبه‌رو است. طرح آقای ترنبال، در...