امریکا سامانه دفاع موشکی در کوریای جنوبی نصب می‌نماید

امریکا سامانه دفاع موشکی در کوریای جنوبی نصب می‌نماید

پس از اوج گیری دوباره تنش‌ها در شمال شرق آسیا، مقام‌های امریکایی استقرار یک سامانه دفاع موشکی در کوریای جنوبی را شروع کرده‌اند. این سیستم دفاعی موشکی بخاطر مقابله با تهدیدهای کوریای شمالی طراحی شده است. در این میان،...