دفاع مریل استریپ از مستند مربوط به تجاوز در هند

دفاع مریل استریپ از مستند مربوط به تجاوز در هند

مریل استریپ، بازیگر برنده اسکار، از مستندی که به وقایع نگاری تجاوز گروهی به دانشجوی جوان در مینی بوسی در دهلی می پردازد، دفاع کرده و گفته است که جزو "کمپین" انتخاب این فیلم برای نامزدی جایزه اسکار بهترین مستند سال بوده...