دفاتر شبکه تلویزیونی الجزیره در عراق بسته شد

دفاتر شبکه تلویزیونی الجزیره در عراق بسته شد

حکومت عراق روز گذشته ضمن لغو مجوز فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، دفاتر آن را در بغداد پایتخت این کشور بسته کرده است. حکومت عراق این شبکه تلویزیونی را به نقض رهنمودهای این کشور در جریان جنگ علیه تروریسم متهم کرده...