برای دست فروشان اسعار در هرات جواز فعالیت توزیع خواهد شد

برای دست فروشان اسعار در هرات جواز فعالیت توزیع خواهد شد

برای دست فروشان اسعار در ولایت هرات، قرار است به زودی به دستور بانک مرکزی جواز فعالیت توزیع گردد.   انورشاه یوسفی رئیس بانک‌های زون غرب افغانستان می‌گوید: برای این افراد به حمایت و ضمانت صرافان جواز فعالیت داده خواهد...