دست کشیدن ملا حبش و افرادش از جنگ

دست کشیدن ملا حبش و افرادش از جنگ

گروهی از طالبان تفنگدار در ولایت هلمند جنگ افزارهایشان را به زمین گذاشتند و به پروسه صلح پیوستند. محمد کریم اتل رییس شورای ولایتی این ولایت در تماس به خبرنگار تلویزیون چکاد گفت که این گروه به فرماندهی محمد داوود مشهور...