دست نوشته ویکتور هوگو در حمایت از بینوایان حراج شد

دست نوشته ویکتور هوگو در حمایت از بینوایان حراج شد

دست نوشته‌ای از ویکتور هوگو نویسنده نامدار فرانسوی و با امضای خود او که از مردم این درخواست را کرده بود که "لطفا ۱۰۰ فرانک به فقیران کشور خود بدهید" به قیمت پایه ۳ هزار دالر به حراج گذاشته شده است. خالق "بینوایان" قهرمان...