شهرداری هرات برای دست‌فروشان ۱۰ مکان مشخص راه‌اندازی می‌نماید

شهرداری هرات برای دست‌فروشان ۱۰ مکان مشخص راه‌اندازی می‌نماید

مسئولان در اداره شهرداری هرات گفته‌اند که این اداره تا چند ماه دیگر ۱۰ مکان مشخص برای دست‌فروشان راه‌اندازی می‌نماید. عبدالرحیم مرادی، مدیر تنظیم مارکت‌های ادارۀ شهرداری هرات به تلویزیون گفته است برای نظم بخشی به...