دستگیری ۲ فرد مسلح توسط باشندگان گذره هرات

دستگیری ۲ فرد مسلح توسط باشندگان گذره هرات

نیروهای امنیتی با کمک باشندگان ولسوالی گذره هرات روز گذشته ۲ تن را با یک میل تفنگچه سی‌سی بازداشت کردند. عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات به خبرنگار تلویزیون چکاد در این مورد گفت: "روز گذشته زمانی که نیروهای پولیس در...