دستگیری مقام اروپایی المپیک در ارتباط با ادعای بازار سیاه بلیت در ریو

دستگیری مقام اروپایی المپیک در ارتباط با ادعای بازار سیاه بلیت در ریو

پاتریک هیکی سرپرست شورای المپیک ایرلند پس از بازداشت شدن در ریو در ارتباط با ادعای فروش غیرقانونی بلیت مسابقات المپیک در بازار سیاه، موقتا از همه سمت های خود کناره گیری کرده است. آقای هیکی ۷۱ ساله، که رئیس کمیته های...