دستکم ۹ نفر در توفان کاستاریکا جان باختند

دستکم ۹ نفر در توفان کاستاریکا جان باختند

به گزارش مقام‌های محلی در کاستاریکا، با رسیدن توفان دریایی اوتو به سواحل این کشور دست کم ۹ نفر کشته شدند و هزاران نفر ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. آن طور که گزارش شده توفان اوتو با خود باران‌های شدیدی به همراه آورده...