دستور رهبر چچن برای کشتن معتادان

دستور رهبر چچن برای کشتن معتادان

رهبر چچن تهدید معتادان را هم‌تراز تروریست‌ها دانست و خطاب به وزرای این جمهوری‌ خودمختار گفت که نیروهای امنیتی نباید برای استفاده از نیروی مرگبار برای تضمین امنیت عمومی تردید کنند. به نقل از راشا تودی، رمضان قدیرف،...