دستور تازه پوتین برای تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه

دستور تازه پوتین برای تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه

روسیه شرکت‌های این کشور را ملزم کرده که نباید از اول جنوری سال ۲۰۱۶ هیچ کارمند ترکی را استخدام کنند. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه در اول دسامبر ۲۰۱۵ حکمی را امضا کرده که بر اساس آن‌یک تعداد تحریم‌های اقتصادی علیه...