دستور به نابودی داعش از سوی شورای امنیت کشور

دستور به نابودی داعش از سوی شورای امنیت کشور

شورای امنیت بعد از برگزاری جلسه خود به رهبری اشرف غنی رییس‌جمهور کشور، موضع خود در قبال گروه داعش را مشخص کرد. شورای امنیت ملی در این نشست استراتژی مبارزه با گروه داعش را تصویب کرد و دستور سرکوب و نابودی کامل آن‌ها را به...