امریکا دسترسی سازمان ملل به پایگاه‌های نظامی‌اش در افغانستان را محدود کرد

امریکا دسترسی سازمان ملل به پایگاه‌های نظامی‌اش در افغانستان را محدود کرد

امریکا دسترسی سازمان ملل به پایگاه‌های نظامی‌اش در افغانستان را محدود کرده است. بر اساس گزارش روزنامۀ گاردین چاپ بریتانیا، پس از آن رابطه امریکا با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان به سردی گرایید، که این سازمان گزارش...