وضعت دسترسی به اطلاعات در زون غرب نگران کننده است

وضعت دسترسی به اطلاعات در زون غرب نگران کننده است

مسئولان در نهاد نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، از وضعیت دسترسی به اطلاعات در غرب کشور ابراز نگرانی می‌کند.   مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی امروز در یک نشست خبری گفت که شماری از مقام‌های ملکی و نظامی...