همه از دسترسی آسان به مواد مخدر در هرات شاکی اند

همه از دسترسی آسان به مواد مخدر در هرات شاکی اند

همزمان با پایان درمان معتادان مواد مخدر در ولسوالی گذره هرات، افراد معتادی که صحت یاب شده‌اند می‌گویند که دوباره هیچ گاهی به مواد مخدر روی نخواهند آورد. در این میان، زمری حصین، مسئول مرکز درمانی معتادان مواد مخدر در...