دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی در گزارش نهاد شفافیت بین الملل مثبت ارزیابی شد

دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی در گزارش نهاد شفافیت بین الملل مثبت ارزیابی شد

ریاست جمهوری اعلام کرد که نهاد شفافیت بین الملل، در گزارش تازه خود دستاوردهای کمیسیون تدارکات ملی در آوردن اصلاحات در قراردادها را مثبت ارزیابی کرده است. یما یاری رییس عمومی اداره تدارکات ملی گفت یافته های این نهاد از...