دستاوردهای حنیف اتمر از سفر روسیه

دستاوردهای حنیف اتمر از سفر روسیه

شورای امنیت ملی کشور، سفر محمد حنیف اتمر را به روسیه پر دستاورد می‌داند. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی کشور تأکید می‌کند که روسیه به بررسی خواست‌های افغانستان در پیوند به تجهیز نیروهای امنیتی افغان وعده...