یک تن به ظن دزدی موتر سایکل در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن دزدی موتر سایکل در هرات بازداشت شد

یک تن به ظن دزدی موتر سایکل صبح امروز توسط  پولیس هرات بازداشت شده است.   عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که این فرد هنگام دزدی یک موتر سایکل از منطقه  " نوآباد " هرات بازداشت گردید. به گفته آقای ولی‌زاده،...