زخمی شدن دو تن از سوی دزدان مسلح در هرات

زخمی شدن دو تن از سوی دزدان مسلح در هرات

در دو رویداد جداگانه در ۲۴ ساعت گذشته در هرات دو تن زخم برداشتند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت این افراد در دو نقطه شهر مورد حمله قرار گرفتند. به گفته آقای شیرزی این دو تن در پی مرمی...