اطلاعات جدید پیرامون دزدان دریایی کاراییب

اطلاعات جدید پیرامون دزدان دریایی کاراییب

بازهم والت دیزنی در پیش نمایش فیلم‌های سال، اطلاعاتی از گوشۀ‌های از فیلم دزدان دریایی ۵، زیر نام "مردان مرده قصه نمی‌گویند" منتشر کرده است. آقای دیزنی گفته است که کاپیتان جک اسپارو بازهم در ماجراجویی بزرگ حضور یافته و...