در ۸ ماه گذشته ۵ هزار نظامی افغان کشته شدند

در ۸ ماه گذشته ۵ هزار نظامی افغان کشته شدند

در نتیجه درگیری‌ ها در هشت ماه گذشته بین طالبان و نیروهای امنیتی کشور بیش از پنج هزار نظامی افغان جان‌هایشان را از دست دادند. جنرال چارلز کلیولند سخنگوی نیروهای ناتو در کشور ضمن ابراز این مطلب گفت: "در این درگیری‌ها...