در ۲۴ ساعت گذشته ۲ تن در هرات کشته و زخمی شدند

در ۲۴ ساعت گذشته ۲ تن در هرات کشته و زخمی شدند

براساس گزارش بیمارستان مرکزی هرات در ۲۴ ساعت گذشته ۲ تن دررویدادهای ترافیکی کشته شدند و۳۰ تن دیگر هم زخم برداشتند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت: "این افراد درشهرو ولسوالی این...