در ۴ ماه ۴۰۰ زن در هرات دست به خودکشی زده‌اند

در ۴ ماه ۴۰۰ زن در هرات دست به خودکشی زده‌اند

بر اساس گزارش بیمارستان مرکزی هرات از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰۰ زن در این ولایت اقدام به خودکشی کرده‌اند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات در این رابطه گفت: از میان ۴۰۰ زنی که اقدام به گرفتن جان خود کردند ۱۵ تن...