در ۱۸ روز ۳۴ اقدام به خودکشی!

در ۱۸ روز ۳۴ اقدام به خودکشی!

آمار خودکشی‌ها و اقدام به آن در ۱۸ روز نخست سال جاری به‌طور سرسام‌آوری افزایش داشته است. هرات در خودکشی بین تمام ولایت کشور جایگاه مخصوصی داشته، خودسوزی، خوردن مرگ موش و به دار آویختن از گونه‌های معمول پدیده خودکشی در...