در پی حمله به پایگاه بگرام، سفارت آمریکا در کابل امروز خدمات ارائه نکرد

در پی حمله به پایگاه بگرام، سفارت آمریکا در کابل امروز خدمات ارائه نکرد

در پی حملات طالبان بر پایگاه نظامی امریکا در بگرام، سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان امروز مسدود شد. در خبرنامه ای که از سوی سفارت امریکا در کابل نشر شد، آمده است که این سفارت "به عنوان یک اقدام احتیاطی موقت" روز...