در پی تجاوز به دختری جوان ۳۷۲ مرد در سوئیس باید آزمایش دی‌ان‌ای بدهند

در پی تجاوز به دختری جوان ۳۷۲ مرد در سوئیس باید آزمایش دی‌ان‌ای بدهند

در پی تجاوز به دختری جوان در یکی از کانتون‌های سوئیس، ۳۷۲ مرد باید برای انجام آزمایش دی‌ان‌ای خود را به پلیس معرفی کنند. بازجویان این پرونده، فهرست این افراد را با کمک اطلاعات فیس‌بوک تهیه کرده‌اند. در ژوئیه ۲۰۱۵...