در پی انتقادات مردمی والی هرات گزارش کاری خود را ارائه کرد

در پی انتقادات مردمی والی هرات گزارش کاری خود را ارائه کرد

والی هرات طی یک کنفرانس خبری در مورد کارکردهای خود طی دوسال گذشته گزارشی ارائه کرد. محمد آصف رحیمی والی هرات در این کنفرانس خبری گفت: "طی دوسال گذشته پیشرفت های چشمگیری در ولایت هرات زیر نظر وی صورت گرفته است". وی افتتاح...