در هند روز وحدت ملی امروز برگزار می‌شود

در هند روز وحدت ملی امروز برگزار می‌شود

راشتریه ایکتا دیواس یعنی روز وحدت ملی امروز به مناسبت سالروز تولد رهبر ملی سردار پاتیل، برگزار خواهد شد. موضوع امسال اتحاد هندوستان می باشد. صدراعظم هند ناریندرا مودی در ادای احترام به این موجد وحدت ملی به محل مجسمه...