در مورد مشکلات جهان اسلام در نشست گفت وگوهای امنیتی هرات بحث شد

در مورد مشکلات جهان اسلام در نشست گفت وگوهای امنیتی هرات بحث شد

«مشکلات جهان اسلام و خشونت مقدس» از جمله موضوعاتی بودند که در نشست گفت وگوهای امنیتی هرات روی آن بحث شد. در پنل چهارم این نشست، طارق السنوطی رییس بخش دیپلماتیک و معاون سردبیر روزنامه الاهرام مصر، محمد محق کارشناس مسایل...