در مورد انقلاب اشتها خوب است که بفهمیم

در مورد انقلاب اشتها خوب است که بفهمیم

پدیدار شدن طبقه متوسط جدید شهری و دسترسی به حدودی نسبی از رفاه، سبب رخ داد تغییر و تحولاتی در سبک زندگی شهری، خاصه شهروند کلان شهری شد. اگر پیش تر جایگاه غذا در زمان تفریح و فراغت خانوار، محدود به پیک نیک می شد و هدف از...