در عملیات واپس گیری خم آب ۲۰ طالب و ۷ ارتش کشته شدند

در عملیات واپس گیری خم آب ۲۰ طالب و ۷ ارتش کشته شدند

دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که پس از تصرف کامل ولسوالی خم آب ولایت جوزجان، اکنون نیروهای امنیتی افغان کوشش می‌کنند که تعداد از مخالفان مسلح که به یک منطقه مرزی بین افغانستان و ترکمنستان متواری...