در شیندند چه می‌گذرد

در شیندند چه می‌گذرد

دو گروه متخاصم مخالف حکومت، تادندان‌مسلح در زیر کوه شیندند هنوز هم در آرزوی گرفتن جان یکدیگر هستند. گرچه بین همدیگر در حداقل ۱۲ ساعت پسین تبادله آتش نکردند اما باشندگان شیندند از این وضع مخالفان نگران‌اند. حاجی ظاهر...