در سنین مختلف، روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟

در سنین مختلف، روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟

بنیاد ملی خواب آمریکا که یک مؤسسه خیریه در ایالت ویرجینای آمریکاست، می‌گوید برای فهمیدن این‌که یک نفر چقدر باید بخوابد باید به سبک زندگی‌ او نگاه کرد. اما به‌طور کلی می‌توان اعداد زیر را پیشنهاد کرد: بیشتر مردم وقتی...