در سال ۹۴، ۶۹۳ قاچاقبر مواد مخدر در کشور بازداشت شدند

در سال ۹۴، ۶۹۳ قاچاقبر مواد مخدر در کشور بازداشت شدند

مسئولان در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرائم مسکرات و مواد مخدر کشور، از بازداشت ۶۹۳ نفر در پیوند به ۵۳۴ قضیه قاچاق مواد مخدر در سال گذشته در کشور خبر داده‌اند. احمد خالد موحد، سخنگوی این مرکز به بی‌بی‌سی گفته است که...