در زندگی به این آدم‌ها نیاز دارید

در زندگی به این آدم‌ها نیاز دارید

۱٫ فردی که الهام بخش باشد بعضا به این آدم ها «رول‌مُدل» هم می گوییم. انسان هایی که الگوی دیگران هستند. خوب است آدم در زندگی فردی را به عنوان الگو انتخاب و از او پیروی کند. اگر این انسان بسیار موفق و آگاه باشد شما را نیز به...