در رهبری جنگ افغانستان تغییر ایجاد می‌شود

در رهبری جنگ افغانستان تغییر ایجاد می‌شود

به‌تازگی مقام‌های ناتو می‌خواهند که در رهبری نظامیان افغانستان در میدان‌های نبرد، تغییر ایجاد شود. سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، گفته که نیاز است رهبران نظامی در کنار سربازان در میدان‌های جنگ حضورداشته...