در دهه سوم زندگی؛ چگونه زندگی کنیم؟

در دهه سوم زندگی؛ چگونه زندگی کنیم؟

بر اساس باور بسیاری، دهه بیست زندگی انسان تکرار نشدنی است. ۲۰ تا ۳۰ سالگی زمانی است که در آن روند کلی زندگی بسیاری از ما تعیین می‌شود. مسلما تصمیم‌هایی که می‌گیریم و کارهایی که انجام می‌دهیم نیز در شکل‌گیری این روند...