در جهان تنها ۱۰ کشور بدون جنگ است

در جهان تنها ۱۰ کشور بدون جنگ است

نویسندگان دهمین گزارش سالانه شاخص صلح جهانی معتقدند، جهان در حال بدل شدن به مکانی ترسناک‌تر است و اکنون تنها ۱۰ کشور هستند که می‌توان آن‌ها را کاملاً عاری از درگیری دانست. به گزارش ایسنا به نقل از نشریه ایندیپندنت،...