در جشن توانمندان دستاوردهای معلولان به نمایش گذاشته شد

در جشن توانمندان دستاوردهای معلولان به نمایش گذاشته شد

مجمع معلولین همایشی با نام جشن توانمندان را در سالن علامه سلجوقی هرات برگزار کرد. مسئولان برگزاری این مجمع گفتند هدف از برگزاری این همایش معرفی دستاوردهای معلولین بود. در این همایش همچنین فیلم "قهرمان زندگی" ساخته امید...