در جریان سه ماه آینده، چهار هواپیمای جنگی به افغانستان داده می‌شود

در جریان سه ماه آینده، چهار هواپیمای جنگی به افغانستان داده می‌شود

فرمانده قوای هوایی کشور گفته تا ۳ ماه دیگر چهار هواپیما از سوی وزارت دفاع آمریکا در اختیار قوای هوایی قرار داده می‌شود. عبدالوهاب وردک فرمانده‌هوایی وزارت دفاع گفته است که در جریان سال جاری تاکنون ۹ هواپیمای جنگی از...