در بودجه ۲۰۱۶ امریکا حدود دونیم میلیارد دالر برای افغانستان در بخش ملکی اختصاص داده‌شده است

در بودجه ۲۰۱۶ امریکا حدود دونیم میلیارد دالر برای افغانستان در بخش ملکی اختصاص داده‌شده است

دولت امریکا در بودجه سالانۀ خود، حدود دونیم میلیارد دالر برای افغانستان در بخش ملکی اختصاص داده است. طرح بودجه سالانه امریکا به مبلغ چهار ونیم تریلیون دالر روز گذشته به کانگرس این کشور پیشنهادشده است. جان کری، وزیر...