در انفجار امروز کابل یک سرباز ارتش جان باخت

در انفجار امروز کابل یک سرباز ارتش جان باخت

انفجار یک ماین مغناطیسی در مقابل پیژنتون وزارت دفاع ملی یک کشته رادرپی داشت. بصیر مجاهد سخنگوی پولیس کابل در صحبت با خبرنگار تلویزیون چکاد گفت:" حوالی ساعت ۹ صبح امروز یک ماین مغناطیسی که به درب یک خودرو/موتر نظامی...