در ادامه تحریم‌های اعراب کویت هم سفیر خود را از تهران فراخواند

در ادامه تحریم‌های اعراب کویت هم سفیر خود را از تهران فراخواند

در جدیدترین واکنش دیپلماتیک نسبت به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، دولت کویت سفیر خود را از تهران فراخواند. امروز خبرگزاری دولتی کویت "کونا" به نقل از یک منبع رسمی در وزارت خارجه آن کشور گزارش داد که "با...