در اجتماعات عمومی خیلی راحت صحبت کنید

در اجتماعات عمومی خیلی راحت صحبت کنید

افرادی که اعتماد به نفس شان پایین آمده و در جمع دوستان نمی توانند به راحتی صحبت کنند، می توانند با به کارگیری چند راهکار ساده مورد توصیه کارشناسان، بر این مشکل خود غلبه کنند. چگونه در جمع راحت صحبت کنیم؟ خودگویی (گفت و...