دریای مدیترانه ۴۰۰ مهاجر را درنوردید

دریای مدیترانه ۴۰۰ مهاجر را درنوردید

در پی واژگون شدن چهار قایق مسافربری، بیش از ۴۰۰ پناه‌جویی که به هدف رسیدن به اروپا به راه افتاده بودند، غرق شدند. روزنامه "دیلی‌میل" نوشته است که این پناه‌جویان از مصر به مقصد رسیدن به ایتالیا حرکت کرده بودند که در پی...