امریکا: چین مقدار زیادی سلاح را در جزایر “دریای جنوبی چین” مستقر کرد

امریکا: چین مقدار زیادی سلاح را در جزایر “دریای جنوبی چین” مستقر کرد

بر اساس گزارش ها یک گروه مطالعاتی در آمریکا شواهد تازه ماهواره ای در مورد استقرار مقدارقابل توجهی تجهیزات دفاعی در جزایر مصنوعی چین در دریای جنوبی چین مشاهده کرده است. چین قبلا تعهد داده بود این جزایر در منطقه دریای...