در نتیجه درگیری پولیس با افراد مسلح یک  تن کشته شد

در نتیجه درگیری پولیس با افراد مسلح یک  تن کشته شد

در نتیجه درگیری ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ اﻣﻨﻴﺘﻲ هرات با  اﻓﺮاﺩ ﻣﺴﻠﺢ ناشناس چهار تن کشته و زخمی شدند.   عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات می گوید که ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺮاﺩ ﻣﺴﻠﺢ ﺑه محافظان یک  ﺷﺮﻛﺖ خصوصی جاده...