درگیری میان گروهی جان ۳ طالب را گرفت

درگیری میان گروهی جان ۳ طالب را گرفت

درگیری بین افراد دو گروه مخالف دولت در ولایت غور باعث کشته شدن ۳ تن و رخمی شدن ۲ نفر از آنان شد. محمد زمان عظیمی آمر امنیت و سرپرست فرماندهی پولیس ولایت غور در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته افراد دو گروه مخالف دولت...